Urząd Miejski w Andrychowie

Urząd Stanu Cywilnego

AAA
Adres
Rynek 15, 34-120 Andrychów
Telefon33 842 99 15 (wew.315)
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Grażyna Łobodatelefon: (33) 842 99 16
e-mail:
Pracownicy
Celestyna Miodońskatelefon: (33) 842 99 15
Eleonora Mrawczyńskatelefon: (33) 842 99 15, (33) 875 33 90
e-mail:

Zadania

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie spraw z zakresu akt stanu cywilnego i związanych z nimi spraw rodzinno-opiekuńczych, a w szczególności dotyczących:

1. rejestracji urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,
2. sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenia ksiąg stanu cywilnego,
3. sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego,
4. przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,
5. przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego,
6. wydawanie zaświadczeń, decyzji, zwolnień oraz prowadzenie spraw wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego oraz innych ustaw,
7. organizowanie uroczystości związanych z długoletnim pożyciem małżeńskim.
© 2012 Urząd Miejski w Andrychowie
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)