Urząd Miejski w Andrychowie

Ważne zmiany w sprawach meldunkowych - PRZECZYTAJ KONIECZNIE!!!

AAA

Informacje:

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Andrychowie uprzejmie informuje iż w dniu 31 grudnia 2012 r. weszła wżycie ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw, na mocy której wprowadzono szereg ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego .

W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2013 r. kwestie związane z obowiązkiem meldunkowym możemy załatwić podczas jednej wizyty w urzędzie.

Mianowicie wprowadzono możliwość automatycznego wymeldowania przy zameldowaniu w nowym miejscu.

Zatem nie musimy najpierw wymeldowywać się w jednym urzędzie, aby w drugim móc się zameldować. Wszystkie te czynności wykonamy w tym samym urzędzie, w którym będziemy dokonywać meldunku. Ponadto przy zameldowaniu nie podajemy informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz nie przedkładamy wojskowego dokumentu osobistego.

Zniesione zostały również sankcje karne m.in. dla obywateli polskich czy obywateli UE, za niedopełnienie obowiązku meldunkowego.

Zmianie uległ termin na realizację obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni.

Wprowadzono możliwość dopełnienia obowiązku meldunkowego przez ustanowionego pełnomocnika. Ustanowiony przez nas pełnomocnik będzie mógł nas m.in. zarówno zameldować jak i wymeldować z miejsca stałego pobytu oraz z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.


Od 1 stycznia 2013 roku znika obowiązek zameldowania obywateli polskich oraz obywateli UE na pobyt czasowy, nie przekraczający trzech miesięcy.

Uległ wydłużeniu okres wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu w organie ewidencji ludności z 3 do 6 miesięcy.
Właściciele, dozorcy i administratorzy nieruchomości oraz zakłady pracy nie mają już obowiązku weryfikowania wypełniania meldunku przez mieszkańców lub pracowników. Nie ma także obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów.

Zgodnie z ustawą obowiązek meldunkowy zostanie zniesiony z początkiem stycznia 2016 roku.
© 2012 Urząd Miejski w Andrychowie
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)